NOVI – STARI PREDSEDNIK DRUŠTVA JE SAŠA MUNDA

V petek, 26.05 je potekala ŽURD-ova volilna skupščina.

Prisotnih je bila večina aktualnih članov društva. Upravnemu odboru v sestavi SAŠA MUNDA – PREDSEDNIK in člani: VALTER ČERNETIČ, MARINO MATEJČIČ, IRENA LEŠKI, VLADO UDOVIČ IN DEJAN ŠKERLIČ je potekel mandat. Njihovo delo je bilo označeno kot zelo uspešno, skupščina društva jim je izrekla zahvalo, ter jih v skladu z akti društva razrešila funkcije.Saša Munda je prejel plaketo – zahvalo za uspešno 9-letno vodenje društva

Na volitvah za predsednika društva je med dvema kandidatoma z veliko večino zmagal dosedanji predsednik, SAŠA MUNDA, ki  se je zahvalil članstvu za zaupanje, podal svoj program za delo v 4-letnem mandatnem obdobju in takoj začel z delom – pripravo na naslednjo tekmovalno sezono.